Thailand Bronze Foundry: Artistic Bronze is a warm material that enriches the soul ot art loving people.
www.monzartbronze.com
Arabic English French German Italian Japanese Korean Russian Thai ยินดีต้อนรับเข้าสู่
มอนซาร์ต บรอนซ์ เบนนีไล
น์


Thailand Bronze Foundry - Artistic Bronze
is a warm material that enriches the soul
ot art loving people.

จำหน่าย
ทองบรอนซ์แท่ง
ทองเหลืองแท่ง
เกรดดี

สนใจติดต่อ
0819962585

 

โรงงานของเราก่อตั้งขึ้นในเมือง Monza (มิลาน - ประเทศอิตาลี) ในปี ค.ศ. 1966 โดย Armando Benato ซึ่งมีผลงานและความสำเร็จทางด้านการผลิตรูปหล่อประติมากรรมทองเหลือง ศิลปกรรมในที่สาธารณะ มาสเตอร์พีชขนาดใหญ่สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงศิลปกรรมตกแต่งภายใน

ปัจจุบันนี้ เราได้ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในประเทศไทย โดยมีทีมงานมากว่า 100 คน ในพื้นที่กว่า 4,500 ตารางเมตร และพื้นที่ในส่วนของโรงงานผลิตอีกกว่า 16,000 ตารางเมตร

ทุกๆวัน เราได้ทุ่มเทกำลังเพื่อผลิตผลงานภายใต้เครื่องหมายการค้าของ MonzArt Bronze Benny Line เพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็นหนึ่งในการผลิตประติมากรรมทองเหลือง

เราคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และควบคุมการสายการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังรักษาความสะอาดในทุกๆขั้นตอนการผลิต เพื่อปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม